Ευχολόγιον το Μέγα 840σελ

36,00 

Ευχολόγιον το Μέγα 840σελ. Το απαραίτητο αυτό λειτουργικό βιβλίο περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των μυστηρίων, ιεροτελεστιών και ιεροπραξιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 6146126657 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Ευχολόγιον το Μέγα 840σελ

Το απαραίτητο αυτό λειτουργικό βιβλίο περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των μυστηρίων, ιεροτελεστιών και ιεροπραξιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι δε το Ευχολόγιον και το Ωρολόγιον τα λειτουργικά εκείνα βιβλία τα οποία περιέχουν την βασικήν δομήν, τα σταθερά στοιχεία, και τας κυριωτέρας διατάξεις σχεδόν πασών των ιερών ακολουθιών και τελετών της Εκκλησίας.

Δια πρακτικούς κυρίως λόγους περιλαμβάνουν και άλλα συναφή κείμενα, όπως μικράς σχετικώς συλλογάς από εναλλασσόμενα στοιχεία (τροπάρια, ύμνους, ευχάς), συνόψεις ιερών κανόνων, αγιολόγιον, πασχάλια, οδηγίας προς τους λειτουργούς ή τους ψάλτας, διασαφήσεις αποριών, επιλογάς αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών, νεωτέρους ύμνους και ευχάς, και λοιπά.

Η βασική διαφορά μεταξύ Ευχολογίου και Ωρολογίου είναι ότι το μεν πρώτον περιέχει κυρίως τα μέρη των ακολουθιών τα ανήκοντα εις τους λειτουργούς επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους, το δε δεύτερον τα μέρη τα ανήκοντα εις τον λαόν, τους μοναχούς, τους αναγνώστας και τους χορούς των ψαλτών.

Τοιουτοτρόπως τα δύο αυτά βιβλία έλαβον μίαν πολυσυλλεκτικήν δομήν και είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και απολύτως απαραίτητα δια την τέλεσιν και διαμόρφωσιν της εν τω ναώ χριστιανικής λατρείας και όπως επί του αναλογίου ευρίσκεται πάντοτε το Ωρολόγιον το μέγα, ομοίως και από του ιερού βήματος ουδέποτε πρέπει να απουσιάζη το Ευχολόγιον το μέγα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ορισμός του Ευχολογίου
2. Χειρόγραφα με ευχολογικόν περιεχόμενον
3. Έντυποι εκδόσεις Ευχολογίων και συναφών κειμένων
4. Η ανά χείρας έκδοσις
5. Νέα διάρθρωσις της ύλης
6. Διορθώσεις, διαχωρισμοί και αποκαταστάσεις
7. Λειτουργικαί και τελετουργικαί επισημάνσεις
8. Προτεινόμεναι βελτώσεις
ΥΠΟΜΝΗΜΑ διορθώσεων κ.λπ.

ΜΕΡΟΣ Α’. ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

1. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
Διάταξις της Ιεροδιακονίας
Ακολουθία του Λυχνικού, ήτοι του Εσπερινού
Ακολουθία του Όρθρου
Διάταξις της θείας και ιεράς Λειτουργίας
Σύντ. ερμηνεία περί του τίνα τα δεξιά μέρη του αγ. Άρτου
Η θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Η θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου
Ερμηνεία της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων
Ακολουθία Εσπερινού των Προηγιασμένων
Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Απολύσεις των δεσποτικών εορτών

2. ΛΟΙΠΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
α) Τάξεις Χειροτονιών και Προχειρίσεων
Τάξις επί Χειροτονία Υποδιακόνου
Τάξις επί Χειροτονία Διακόνου
Τάξις επί Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Τάξις επί Χειροτονία Επισκόπου
-Η αύτη τάξις μετά πλατυτέρας εκθέσεως
-Η αύτη τάξις κατά την ερμηνείαν Μητροφάνους Νύσσης […] ΜΕΡΟΣ Β΄. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑΙ
ΜΕΡΟΣ Γ΄. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΙ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑΙ
ΜΕΡΟΣ Δ΄. ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ ή τοι Απόστολοι και Ευαγγέλια του ενιαυτού
ΜΕΡΟΣ Ε΄. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 2 kg
Διαστάσεις 24,5 × 17 × 2 cm

Εταιρία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ευχολόγιον το Μέγα

Ευχολόγιον το Μέγα 840σελ

36,00 

1 σε απόθεμα