Θησαυρός παρακλητικών κανόνων γ τόμος 688σελ

11,00 

Θησαυρός παρακλητικών κανόνων γ τόμος 688σελ. Μία πλούσια συλλογή με παρακλήσεις σε διάφορους λαοφιλείς Αγίους, μάρτυρες, ιεράρχες, ομολογητές.

5 σε απόθεμα

Περιγραφή

Θησαυρός παρακλητικών κανόνων γ τόμος 688σελ

Μία πλούσια συλλογή με παρακλήσεις σε διάφορους λαοφιλείς Αγίους, μάρτυρες, ιεράρχες, ομολογητές, οσίους κλπ. της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Περιλαμβάνει 34 Παρακλητικούς Κανόνες, πολλοί από τους οποίους είτε δημοσιεύονται για πρώτη φορά είτε είναι σπάνιοι και άγνωστοι.

Ειρμοί βάλλονται μόνον εις τον όρθρο.

Κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντίς διά την αξιοποίησιν του υμνογραφικού πλούτου του αποθησαυρισμένου εις τα πολυπληθή λειτουργικά χειρόγραφα και τας παλαιτύπους εκδόσεις.

διά τούτο διάφοροι κανόνες παράρρυθμοι ή ελλιπείς ευρίσκονται εδώ διωρθωμένοι και πλήρεις, ενώ ωρισμέναι Παρακλήσεις είτε βλέπουν διά πρώτην φοράν το φως της δημοσιότητος είτε είναι σπάνιαι και δυσεύρετοι.

Επειδή δε ωρισμένα τροπάρια αναφέρονται ενίοτε εις τοπικά περιοχάς, τίμια λείψανα και ιεράς εικόνας, υπήρξε μέριμνα διά την διασκευήν τινών εξ αυτών επί το γενικώτερον, ώστε να είναι δυνατόν αι Παρακλήσεις να ψάλλονται πανταχού πάντοτε και υπό πάντων.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg
Διαστάσεις 15 × 11 × 2 cm

Εταιρία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Θησαυρός παρακλητικών κανόνων

Θησαυρός παρακλητικών κανόνων γ τόμος 688σελ

11,00 

5 σε απόθεμα