Κανών εις την Αγίαν Τριάδα Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Σταυρόν 72σελ

Out of Stock

2,63 

Κανών εις την Αγίαν Τριάδαν Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Σταυρόν. Δοξασία στην Αγία, Αληθινή και Μοναδική Ομοούσια Τριάδα. Δοξασία στον Φύλακα της Οικουμένης.

Περιγραφή

Κανών εις την Αγίαν Τριάδα Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Σταυρόν 72σελ

Πατέρα αγέννητον, Υιόν και Λόγον συνάναρχον, τω Πατρί και τω Πνεύματι, Ομοούσιον και Ομόθρονον ένα Θεόν δογματίζοντες, υμνούμεν πανευσεβώς, και προσκυνούμεν πιστώς.

Τριάδα ομότιμον, τοις χαρακτήρσι Δημιουργόν του παντός, εν μονάδι ουσίας, Πατέρα Λόγον Πνεύμα πανάγιον, συν τοις παισίν, ανυμνούντες κραυγάζομεν ευλογητός ο Θεός, ο των Πατέρων ημών.

Τριας Ομοούσιε, πηγή ελέους και άβυσσος οικτιρμών, πηγάς δακρύων παρεχομένη ημίν, κοινωνούς δείξον ζωής αιωνίου σου, τους σε φρονούντας πιστώς, ένα Θεόν του παντός.

Ακολουθεί απόσπασμα από τους Χαρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό.

Ὦ τρισμακάριστε Σταυρέ καί πανσεβάσμιε, σέ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοί καί μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει.

Ἀλλ’ ὡς τρόπαιον καί ὅπλον ἀπροσμάχητον, περιφρούρει τε καί σκέπε τῇ σῇ χάριτι, τούς σοί κράζοντας· χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Δείτε εδώ Σταυρουδάκια

Κανών εις την Αγίαν Τριάδα, Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Σταυρόν, Τριαδικά Τροπάρια, Παρακληση στην αγια τριαδα pdf Δοξολογια στην αγια τριαδα Χαιρετισμοι στην αγια τριαδα Μεγαλυναριο αγιασ τριαδοσ εικόνα Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Τριάδα Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Τριάδα Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον εις την Αγίαν Τριάδα Χαιρετισμοί την Αγίαν Τριάδα Χαιρετισμοί εις Αγίαν Τριάδα Χαιρετισμοί εις τον Κανών εις την Αγίαν για η αγια τριαδα Προσευχη στην αγια τριαδα

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0,2 kg
Διαστάσεις 10 × 7 × 1 cm

Εταιρία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ
Κανών εις την Αγίαν Τριάδα

Κανών εις την Αγίαν Τριάδα Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Σταυρόν 72σελ

2,63 

Εξαντλημένο