Ο Αόρατος Πόλεμος Απόδοση στη Νεοελληνική 320σελ

15,94 

Ο Αόρατος Πόλεμος Απόδοση στη Νεοελληνική 320σελ. Το πλέον γνωστό έργο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη το οποίο αποτελεί τον ύμνο του μυστικού Πνεύματος των Ορθοδόξων Πατέρων.

4 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 6948619849 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Ο Αόρατος Πόλεμος Απόδοση στη Νεοελληνική 320σελ. Το πλέον γνωστό έργο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη το οποίο αποτελεί τον ύμνο του μυστικού Πνεύματος των Ορθοδόξων Πατέρων.

Ο Αόρατος Πόλεμος Απόδοση στη Νεοελληνική 320σελ περιέχει.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα.
Για να την αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεμά.. Τα
τέσσερα αναγκαία σ’ αυτόν τον πόλεμο 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε, ούτε να
δίνουμε θάρρος ποτέ στον εαυτό μας 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό 33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Πώς μπορεί να γνωρίση κάποιος εάν
εργάζεται με την έλλειψι εμπιστοσύνης στον εαυτό του και
με την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Το λάθος που κάνουν πολλοί νομίζοντας
ως αρετή την μικροψυχία 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Άλλες γνώσεις μέσα από τις όποιες
αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και, η εμπιστοσύνη
και το θάρρος στον Θεό 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’. Πώς πρέπει να εκπαιδεύουμε το νου μας,
για να τον φυλάμε από την αγνωσία 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα
πράγματα και πώς μπορούμε να τα γνωρίζουμε 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. Πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας
από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’. Πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή
μας για να θέλει όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές
πράξεις, ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευχαρίστησή του
Θεού 47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’. Μερικές σκέψεις που παρακινούν την
επιθυμία του ανθρώπου να θέλει να κάνη σε κάθε πράγμα
το θέλημα του Θεού 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’. Τα πολλά θελήματα και οι επιθυμίες, που
υπάρχουν στον άνθρωπο και η μάχη που υπάρχει ανάμεσα
τους 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’. Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως των αισθήσεων και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποίηση η θέληση, προκειμένου να αποκτήσει τις συνήθειες των αρετών 59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’. Τι πρέπει να γίνεται, όταν η ανώτερη
λογική θέλησής φαίνεται νικημένη από την παράλογη και
κατώτερη και από τους εχθρούς 67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’. Πρέπει να πολεμά κανείς με όλες του τις
δυνάμεις και παντοτινά και γενναία 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’. Με ποιο τρόπο ξημερώνοντας πρέπει να
βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να
πολεμά 74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’. Με ποια ταξί πρέπει να πολεμούμε
εναντίον των παθών μας 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’. Πώς πρέπει να αντιπολεμά κάποιος στα
ξαφνικά κινήματα των παθών 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’. Πώς πρέπει να πολεμά κανείς κατά
των σαρκικών παθών 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’. Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος
εναντίον της αμελείας 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’. Η διόρθωση των εξωτερικών αισθήσεων. Και με ποιόν τρόπο μπορεί κάποιος να πέρα­ση από αυτές στην θεωρία και δοξολογία του Θεού 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ KB’. Τα ίδια αισθητά πράγματα που είπαμε,
μας χρησιμεύουν ως μέσα και όργανα, για να διορθώνουμε
τις αισθήσεις μας, εάν περνάμε από αυτά στη μελέτη του
σαρκωθέντος Λόγου και στα μυστήρια της ζωής και του
πάθους του 104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’. Πώς πρέπει να διορθώνουμε τις αισ­θήσεις μας
με άλλους τρόπους, όταν μας παρουσιάζονται
τα αισθητά αντικείμενά τους 107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’. Πώς πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα
μας 113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’. Πώς πρέπει να διορθώνουμε την
φαντασία και την ενθύμησή μας 123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’ Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να
αποφεύγει με όλη του τη δύναμι τις ταραχές και ενοχλήσεις,
αν θέλει να πολεμήσει καλά τους εχθρούς του 136

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’. Τι πρέπει να κάνουμε, όταν είμαστε
πληγωμένοι 141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ’. Ποια τακτική έχει ο διάβολος να
πολεμά γενικά και να παραπλανά ανθρώπους διαφόρων
καταστάσεων 144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ’. Ο Πόλεμος και η απάτη που
χρησιμοποιεί ο διάβολος για εκείνους που κρατάει στην
δουλεία της αμαρτίας 145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’. Ο Πόλεμος και η απάτη, που
μεταχειρίζεται ο διάβολος για εκείνους πού γνωρίζουν το
κακό τους και θέλουν να ελευθερωθούν. Και γιατί οι
αποφάσεις μας πολλές φορές δεν φέρνουν το αποτέλεσμα
τους 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ’. Η απάτη πού χρησιμοποιεί ο εχθρός για εκείνους
που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα 149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ’. Ο Πόλεμος και η απάτη που
χρησιμοποιεί ο διάβολος, για να εγκαταλείψουμε τον
δρόμο της αρετής που βαδίζουμε 152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ’. Η τελευταία απάτη, που χρησιμοποιεί ο
διάβολος, για να μας γίνωνται αιτία κακίας οι αρετές που
αποκτήσαμε 157

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΔ’. Μερικές γνώσεις που είναι απαραίτητες,
για να νικήσουμε τα πάθη και να αποκτήσουμε νέες
αρετές 163

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ’. Οι αρετές πρέπει να αποκτώνται
σταδιακά, βαθμηδόν και πρώτα πρέπει να απασχο­λούμαστε με την μία και κατόπιν με την άλλη 171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ’. Με ποια μέσα αποκτούνται οι αρετές
και πώς πρέπει να κυβερνούμαστε για να εξασκούμαστε
κάποιον καιρό σε μία μόνο 173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ’. Πρέπει να προχωρούμε με φροντίδα και
επιμέλεια παντοτινή στην άσκησή της αρετής 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ’. Έχοντας υποχρέωσή ν’ αγωνιζόμαστε πάντα τον
αγώνα των αρετών, δεν πρέπει ν’ αποφεύγουμε εκείνα πού γίνονται
αφορμές για να τα αποκτήσουμε 178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΘ’. Πρέπει να αγαπάμε όλες τις αφορμές,
πού προξενούν την απόκτησι των αρετών και περισσότερο
εκείνες πού έχουν περισσότερες δυσκολίες 180

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ’. Πώς μπορούμε σε διάφορες αφορμές να
χρησιμοποιήσουμε την άσκησή μιας…. αρετής 183

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑ’. Ο καιρός πού πρέπει να βάλουμε για την εξάσκησή
κάθε αρετής· τα σημεία της προκοπής 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ MB’. Δεν πρέπει να επιθυμούμε πολλά για να ελευθερωθούμε
από τα βάσανα πού υποφέρουμε με υπομονή. Και πώς πρέπει να
κυβερνούμε όλες μας τις επιθυμίες, για να είμαστε ενάρετοι 189

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ ‘. Πώς πρέπει να αντιστεκόμαστε στον
διάβολο, όταν προσπαθή να μας παραπλανήση με την
αδιακρισία 191

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΔ’. Η υπόληψής του εαυτού μας και η
παρακίνησής του διαβόλου μας κάνουν να κρίνουμε με
αυθάδεια τον πλησίον. Πώς πρέπει να αντιστεκόμαστε σε
αυτά 194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ’. Η προσευχή 198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΣΤ΄. Τι είναι η νοερά προσευχή και πώς
πρέπει να γίνεται 204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΖ’. Η προσευχή που γίνεται δια μέσου
μελέτης και θεωρίας 209

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ’. Άλλος τρόπος προσευχής δια μέσου
μελέτης 212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΘ’. Τρόπος προσευχής δια μέσου της
Θεοτόκου Μαρίας 213

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’. Μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε
στην Θεοτόκο με πίστη και θάρρος 217

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΑ’. Πώς πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται
δια μέσου των Αγγέλων και των Αγίων 219

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΒ’. Η μελέτη των παθών του Κυρίου
προξενεί διάφορες διαθέσεις και θεοφιλή πάθη στην
καρδιά μας 221

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΓ’. Οι ωφέλειες που μπορούμε να δεχθούμε
από την μελέτη του Εσταυρωμένου και η μίμησής των
αρετών του 229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Το πανάγιο μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Πώς πρέπει κανείς να δέχεται το πανάγιο
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή πως πρέπει να
δέχεται μυστηριακά τον Χρίστο 240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Πώς πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την κοινωνία, για να παρακινηθούμε στην αγάπη του Θεού 244

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. Η Πνευματική και νοερή Κοινωνία, δηλ., πώς κοινωνείται νοερά και πνευματικά ο Χρίστος 252

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Η απόδοση χαρίτων και ευχαριστίας 255

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Η νοητή προσφορά, δηλαδή πώς πρέπει
κανείς να προσφέρει νοερά τον εαυτό του και κάθε του
έργο στον Θεό 257

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Η αισθητή ευλάβεια, η ψυχρότητα και, η
ξηρασία της ευλάβειας αυτής 261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. Η εξέτασις της συνειδήσεως 267

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. Πώς πρέπει να προετοιμαζώμαστε
εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν κατά τον καιρό
του θανάτου 275

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’. Ποιες είναι οι τέσσερες προσβολές που μας φέρνουν
οι εχθροί μας κατά την ώρα του θανάτου. Και πρώτα η προσβολή
της πίστεως και η θεραπεία της 277

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’. Η προσβολή της απογνώσεως και η
ιατρεία της 279

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’. Η προσβολή της κενοδοξίας και η
ιατρεία της 280

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ΄. Η προσβολή των φαντασιών και η
ιατρεία τους 281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’. Η πνευματική ειρήνη της καρδιάς 282

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’. Η φροντίδα που πρέπει να έχη η ψυχή
για να είρηνεύη 285

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’. Αυτή η ειρηνική κατοικία οικοδομείται
σιγά σιγά 286

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’. Η ψυχή πρέπει να αποφεύγη κάθε τιμή
και, ν’ αγαπά την ταπείνωσι και την πτώχεια του Πνεύμα­
τος, με την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής 288

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’. Η ψυχή πρέπει να διατηρήται σε νοερή
μοναξιά και ησυχία, για να φέρη ο Θεός την δική του
ειρήνη μέσα της 290

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’. Η φρόνησις που πρέπει να έχουμε στην
αγάπη προς τον πλησίον, για να μη μας προκαλέση
ενόχλησι στην ειρήνη αυτή 292

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’. Η ψυχή αφού απογυμνωθή από την
θέλησί της, πρέπει να στέκεται ενώπιον του Θεού 295

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’. Δεν πρέπει κανείς να ζητά τροφές ούτε
κάτι που προξενεί όρεξι, αλλά μόνον τον Θεό 300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ KB’. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να
ανήσυχη και όταν ακόμη αισθάνεται μέσα του κάποια
αντίστασι για την ειρήνη που προαναφέραμε 302

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’. Ποια είναι η επιμέλεια την οποία έχει ο
διάβολος για να ενοχλήση την ειρήνη αυτή της ψυχής μας.
Εμείς πρέπει να αποφεύγουμε τις πανουργίες και τις
απάτες του 304

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’. Η ψυχή δεν πρέπει να συγχύζεται για
τους εσωτερικούς πειρασμούς και λογισμούς 308

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’. Οι πειρασμοί δόθηκαν από τον Θεό για
ωφέλεια μας 309

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’. Ποια ιατρεία πρέπει να μεταχειριζώμαστε για να
μην ενοχλούμαστε στα σφάλματα και τις αδυναμίες μας 315

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’. Η ψυχή πρέπει να ειρηνεύη και να
προοδεύη χωρίς να χάνη καιρό 319

ο αόρατος πόλεμος οσιου νικοδημου του αγιορειτου pdf

ο αορατος πολεμος βιβλιο

αορατος πολεμος βιβλιο pdf

Πηδαλιον του αγιου νικοδημου του αγιορειτου

ο αορατος πολεμος βιβλιο

Ο Αορατος Πολεμος του Αγιου Νικοδημου

Συμβουλευτικο εγχειριδιο νικοδημου αγιορειτου

αορατος πολεμος πρωτοτυπο κειμενο

Ο Αορατος Πολεμος του Αγιου Νικοδημου

Εργα νικοδημου αγιορειτου

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο Αορατος Πολεμος του Αγιου Νικοδημου

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

ο αορατος πολεμος βιβλιο

στρατιώτης του Χριστού

η ειρηνική κατοικία οικοδομήται σιγά

στρατιώτης του Χριστού

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο Αορατος Πολεμος του Αγιου Νικοδημου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0,500 kg
Διαστάσεις 4 × 14 × 21 cm

Εταιρία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ
Ο Αόρατος Πόλεμος

Ο Αόρατος Πόλεμος Απόδοση στη Νεοελληνική 320σελ

15,94 

4 σε απόθεμα