Αγία Κυριακή

Αγία Κυριακή ο Σεπτός βίος

Αγία Κυριακή ο Σεπτός βίος και πως Μαρτύρησε 2′. Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας.