Η Αγία Κυριακή που γιατρεύει

Η Αγία Κυριακή που γιατρεύει την κατάθλιψη. 1′

Η Αγία Κυριακή που γιατρεύει την κατάθλιψη.

Αγία Κυριακή ο Σεπτός βίος

Αγία Κυριακή ο Σεπτός βίος και πως Μαρτύρησε 2′

Αγία Κυριακή ο Σεπτός βίος και πως Μαρτύρησε 2′. Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας.