Αγία Κυριακή

Αγία Κυριακή

Αγία Κυριακή, ο Σεπτός βίος και πως Μαρτύρησε 2′. Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας.