Άγιος Απόστολος Ανδρέας

Άγιος Απόστολος Ανδρέας η πορεία του Πρωτόκλητου προς τον Χριστό 66 μ.Χ

Άγιος Απόστολος Ανδρέας η πορεία του Πρωτόκλητου προς τον Χριστό. ο Απόστολος Ανδρέας παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό «δόκιμον εργάτην