Θεομητωρ

Μικρός Παρακλητικός Κανών

Μικρός Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον 47′ . Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.