Πως λιβανιζουμε στο Σπίτι μας; Θυμίαμα Προσευχή 1′

Πως λιβανιζουμε στο Σπίτι μας; Θυμίαμα Προσευχή

Ποια είναι η Προσευχή που λέμε πριν λιβανισουμε;

Ποιες παρακλήσεις κάνουμε; Τι επικαλούμαστε;

Αναλυτικές οδηγίες και Βίντεο. Ακολουθήστε τον Αναλυτικό διαδικτυκό οδηγό !

Όταν ξεκινάμε να θυμιατίζουμε το Σπίτι μας το πρωί,  λέμε στην Αρχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας την ακόλουθη προσευχή

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν με, Κύριε.

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής ό προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.

Έπειτα λέμε 3 φορές :

Μέγα το Όνομα της Αγίας Τριάδας

ΥπερΑγία Θεοτόκε, Παναγία, σκέπε Ημάς

Λιβανιστήρι , Λιβανισμα , Λιβανισμα στο σπιτι , λιβανιστήρι jumbo