Κυριακή της Πεντηκοστής

Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Θεία Επιφοίτηση 1′

Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Θεία Επιφοίτηση 1′ Από τις μεθεόρτιες ημέρες ξεχωρίζει η Δευτέρα που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα.