Ο Προφήτης Ηλίας

Ο Προφήτης Ηλίας 900 π.χ

Ο Προφήτης Ηλίας 900 π.χ. Πρώτο μεγάλο σημείο, που έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια.