Ποια είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννη

Ποια είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννη και η σημασία της 2 ‘

Ποια είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννη και η σημασία της 2 ‘. Η Κλίμαξ, γνωστή και ως Κλίμαξ του Παραδείσου.