Ποιος είναι ο Ακάθιστος Ύμνος

Ποιος είναι ο Ακάθιστος Ύμνος; 2′

Ποιος είναι ο Ακάθιστος Ύμνος; Είναι ένας ύμνος άφταστης τελειότητας, ένας ύμνος προς την Παναγία.