Προσευχή για Συγχώρεση

Προσευχή για Συγχώρεση, ψαλμός 50 στη Δημοτική

Προσευχή για Συγχώρεση, ψαλμός 50 στη Δημοτική. Να διαβάζεται από όλους καθημερινά.