Σήμερον κρεμάται Επί Ξύλου

Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.