Σώμα και Αίμα Χριστού

Θεία Κοινωνία Σώμα και Αίμα Χριστού

Θεία Κοινωνία Σώμα και Αίμα Χριστού 1′. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε