Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Το γεγονός ότι εισήλθε στα Άγια των Αγίων γυναίκα. Επειδή το επέτρεψε η Χάρις του Θεού για το Μέγα Προοριμό Της