Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Εορτάζουμε και τιμούμε το γεγονός ότι εισήλθε στα Άγια των Αγίων γυναίκα. Επειδή το επέτρεψε η Χάρις του Θεού για το Μέγα Προορισμό Της.