Τι συμβολίζει το καντήλι στη ζωή μας;

Τι συμβολίζει το καντήλι στη ζωή μας;

Τι συμβολίζει το καντήλι στη ζωή μας; Το φως που εκπέμπει το καντήλι συμβολίζει το φώς του Χριστού, την ίδια την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας.