Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό

Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό 2′

Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό. Μπορούμε να τους Διαβάζουμε κάθε Παρασκευή και στην Εορτή Υψώσεως.