Χαιρετισμοί εις Τον Τίμιον Σταυρό

Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό

Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό. Μπορούμε να τους Διαβάζουμε κάθε Παρασκευή και στην Εορτή Υψώσεως.