Ο Ψαλμός 117 προς τον Χριστό

Ο Ψαλμός 117 προς τον Χριστό που θα προστατέψει την Ελλάδα

Ο Ψαλμός 117 προς τον Χριστό, που θα προστατέψει την Ελλάδα. Για να σταματήσει του Βαρβάρους πριν από τα σύνορα της Χώρας