Ύμνος στους Αγίους Aρχιστράτηγους

Ύμνος στους Αγίους Αρχαγγέλους και τις ουράνιες Δυνάμεις

Ύμνος στους Αγίους Αρχαγγέλους και τις ουράνιες Δυνάμεις