Ύμνος στους Αγίους Aρχιστράτηγους

Ύμνος

Ύμνος στους Αγίους Aρχιστρατήγους και τις ουράνιες Δυνάμεις.