Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο 7′

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο 7′

Ο ύμνος Αγνή Παρθένε Δέσποινα είναι ένας μη λειτουργικός (δεν αποτελεί μέρος ακολουθίας) ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως διευθυντής του Θεολογικού Τμήματος, στη Ριζάρειο Σχολή της Αθήνας.

Η παράδοση θέλει την Παναγία Παρθένο, να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι της Αίγινας, και να του ζητάει να καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο, όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να τον ψάλλουν.

Αυτός ο Ύμνος ήταν ο “Αγνή Παρθένε Δέσποινα”.

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Παρθένε Μήτηρ άνασσα Πανένδροσε τε πόκε
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαρά Παρθενικών Χορών αγγέλων υπερτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Μαρία Αειπάρθενε Κόσμου παντός Κυρία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Κορή σεμνή Βασίλισσα Μήτερ υπεραγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Σε ικετεύω Δέσποινα Σε νυν επικαλούμαι
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Σε δυσωπώ, Παντάνασσα Σην χάριν εξαιτούμαι
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Κορή σεμνή και άσπιλε Δέσποινα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Θερμώς επiκαλούμεν Σε Ναέ ηγιασμένε
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Αντιλαβού μου, ρύσαι με από τού πολεμίου
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.

Αγνη παρθενε δεσποινα ποτε ψαλλεται, αγνη παρθενε δεσποινα υμνος, Αγνή παρθένε δέσποινα pdf, Χαιρε νυμφη ανυμφευτε στιχοι, Αγνη παρθενε δεσποινα σιμωνοπετρα mp3, Αγνη παρθενε δεσποινα στιχοι μεταφραση, αγνη παρθενε δεσποινα σιμωνος πετρα, Αγνη παρθενε δεσποινα μουσικο κειμενο pdf, είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος, Παρθένε Δέσποινα είναι ένας μη, ένας μη λειτουργικός ύμνος που, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον, το Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Πότε το λένε, for using videolink, Παρθένε Δέσποινα Αγνή, Δέσποινα Αγνή Παρθένε, το Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Πότε το λένε, Δέσποινα είναι ένας μη λειτουργικός, μη λειτουργικός ύμνος που συνέθεσε, συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, λειτουργικός ύμνος που συνέθεσε ο