Τα Γενέθλια της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου

Τα Γενέθλια της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου Η Χριστιανική Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου  το γενέθλιον της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τη γέννηση, δηλαδή, της Μαριάμ (Μαρίας), της μητέρας του Ιησού Χριστού. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία, ο Μαριανός, η Μαριανή, η Δέσποινα, ο Τσαμπίκος

Ψαλμός 21 Για να εμποδίσει ο Θεός την πυρκαγιά και να μην γίνει κακό

Ψαλμός 21 Για να εμποδίσει ο Θεός την πυρκαγιά και να μην γίνει κακό Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη ο Ψαλμός αυτός λειτουργεί για να μας λυπηθεί Ο Θεός ώστε να μειώσει ή να μην αφήσει την πυρκαγιά να κάνει κακό σε ανθρώπους. 1 ΘΕΕ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;

Αγία Κυριακή, ο Σεπτός βίος και πως Μαρτύρησε 2′

Αγία Κυριακή, ο Σεπτός βίος και πως Μαρτύρησε 2' Γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας.  Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι,

Άγιον Πνεύμα Κύριο και Ζωοποιό, εκ του Πατρός εκπορευόμενο. 3′

Άγιον Πνεύμα Κύριο και Ζωοποιό, εκ του Πατρός εκπορευόμενο. 3' Άγιον Πνεύμα Την Ημέρα του Αγίου Πνεύματος που ορίζεται την Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Τρίτο συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο πρόσωπο της Αγίας Ομοούσιάς και Αδιαίρετης Τριάδος. Ο Παράκλητος που σημαίνει παρηγορητής και προσέρχεται για

Άξιον Εστίν ως Αληθώς. 11 Ιουνίου το Θαύμα του Ύμνου στην Αειπάρθενον Μαρία.

Άξιον Εστίν ως Αληθώς. 11 Ιουνίου το Θαύμα του Ύμνου στην Αειπάρθενον Μαρία. Πληροφορίες που πήραμε από την Ομάδα την Κοινότητας Φίλων Ι.Μ.Ξενοφώντος Αγίου Όρους - Άθω Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ γεγονότος θαύματος παρὰ τοῦ ᾽Αρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ ᾌδειν, τῷ ὄντι πλησίον τῶν Καρεῶν Παναγίας Ἄξιον Ἐστὶ Θαυματουργός εικόνα της

Ανάληψη Κυρίου. Ανελθόντα εις του Ουρανούς και καθεζόμενος εκ Δεξιών του Πατρός 3′

Ανάληψη Κυρίου. Ανελθόντα εις του Ουρανούς και καθεζόμενος εκ Δεξιών του Πατρός 3' Η Αγία και Ευλογημένη ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τους ουρανούς. Αυτή η ευλογία είναι πια η αρχή της Πεντηκοστής. Ο Κύριος ανέρχεται για να μας στείλει το παράκλητο Πνεύμα, όπως λέγει το

Η Προσευχή στην Παναγία Προυσιώτισσα όταν κινδυνεύουμε ή πλησιάζει κάποιο κακό 1′

Η Προσευχή στην Παναγία Προυσιώτισσα όταν κινδυνεύουμε ή πλησιάζει κάποιο κακό 1' Της Ελλάδος απάσης συ προΐστασαι πρόμαχος και τερατουργός εξαισίων τη εκ Προύσσης εικόνι Σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας και παραλύτους δε συσφίγγεις αγαθή. Κρημνών τε σώζεις και πάσης

Προσευχή Αγίου Ισαάκ του Σύρου 2′

Προσευχή Αγίου Ισαάκ του Σύρου 2' Κυριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όστις έκλαυσας έπι Λαζάρω, και έχυσας δάκρια λύπης και συμπαθείας επάνω εις αυτόν, δέξαι τα της πικρίας μου δάκρια. Ιάτρευσον δια των αγίων σου παθημάτων τα πάθη μου Θεράπευσον δια των πληγών σου τας ψυχικάς μου πληγάς, δια

Προσευχή για Συγχώρεση, ψαλμός 50 στη Δημοτική

Προσευχή για Συγχώρεση, ψαλμός 50 στη Δημοτική Για να ζητήσουμε από τον Θεό συγχώρεση και να βάλουμε μετάνοια. Να διαβάζεται από όλους καθημερινά. Ελέησέ με, ω Θεέ μου, σύμφωνα προς το άπειρον έλεός σου και σύμφωνα με το απέραντο πλήθος των οικτιρμών σου σβήσε εντελώς την παρανομία μου. Πλύνε με

Ψαλμός 13 για προστασία από φοβερό δαιμόνιο

Ψαλμός 13 για προστασία από φοβερό δαιμόνιο Διαβάστε 3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 2 Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ