Θεία Κοινωνία

Θεία Κοινωνία

Θεία Κοινωνία, Σώμα και Αίμα Χριστού 1′. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε