θεομηνία

Ψαλμός 17

Ψαλμός 17 Όταν γίνεται σεισμός ή θεομηνία, κατακλυσμός και κεραυνοί.