Λιβάνι

Πως λιβανίζουμε

Πως λιβανίζουμε στο Σπίτι μας. Θυμίαμα Προσευχή Ποια είναι η Προσευχή που λέμε πριν λιβανίσουμε;