Μεγάλη Τετάρτη

Μεγάλη Τετάρτη, Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εξιστορεί τι έγινε τότε. 2′

Μεγάλη Τετάρτη, Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εξιστορεί τι έγινε τότε. Ο Ιησούς βρισκόταν στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού