Ψαλμός 21

Ψαλμός 21 Για να εμποδίσει ο Θεός την πυρκαγιά και να μην γίνει κακό

Ψαλμός 21 Για να εμποδίσει ο Θεός την πυρκαγιά και να μην γίνει κακό. Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη ο Ψαλμός αυτός λειτουργεί για να μας λυπηθεί Ο Θεός.