Ευαγγελισμός Θεοτόκου 25 Μαρτίου. Χαίρε Κεχαριτωμένη.

Ευαγγελισμός Θεοτόκου 25 Μαρτίου. Χαίρε Κεχαριτωμένη.

Την ήμερα αυτή, η Εκκλησία γιορτάζει το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσάρκωσης. Ο θεόσταλτος αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ και της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σού· ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Ευαγγελισμός Θεοτόκου

Το γεγονός ότι Αγία Ελένη έκτισε στη Ναζαρέτ βασιλική, στην οποία περιλαμβανόταν κατά παράδοση ο οίκος της Θεοτόκου, όπου αυτή δέχθηκε τον Ευαγγελισμό, επέδρασσε ίσως στη σύσταση τοπικής εορτής.

Οι πρώτες μαρτυρίες περί αυτής βρίσκονται στον Άγιο Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, το 430 μ.Χ., και στο Πασχάλιον Χρονικόν (624 μ.Χ.), όπου χαρακτηρίζεται ως συσταθείσα στις 25 Μαρτίου από τους θεοφόρους διδασκάλους.

Το 560 ο Ιουστινιανός ο Α’ πρόβαλε την 25η Μαρτίου, ως την κατάλληλη ημέρα για τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μια πληθώρα διαφορετικών λόγων οδήγησαν στη συγκεκριμένη καθιέρωση.

Η ημέρα της συλλήψεως του Ιωάννη του Προδρόμου, δηλαδή η 24η Σεπτεμβρίου, συνέπιπτε με τη φθινοπωρινή ισημερία, δεδομένου ότι την ήμερα αυτή, κατά την οποία οι Εβραίοι εόρταζαν την εορτή του Εξιλασμού, δέχθηκε ο Ζαχαρίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ το μήνυμα ότι θα αποκτήσει υιό.

Επομένως, εφόσον κατά το Λκ. 1, 26 ο Ευαγγελισμός έγινε έξι μήνες αργότερα, η ημερομηνία αυτή συνέπιπτε με την εαρινή ισημερία, δηλαδή στις 25 Μαρτίου, και η Γέννηση του Χριστού καθορίστηκε εννέα μήνες μετά, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου, στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

Η χαρμόσυνη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εορτάζεται μέσα στη Μ. Τεσσαρακοστή, περίοδο πένθους, κατά την οποία απαγορεύεται η τέλεση εορτών και πανηγύρεων. Με τον 52ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου επιτράπηκε ως εξαίρεση η εορτή του Ευαγγελισμού κατά την οποία τελείται η θεία λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και όχι η λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.

Στην Κωνσταντινούπολη, κατά το έθιμο, την ήμερα του Ευαγγελισμού ο αυτοκράτορας με πομπή από την Αγία Σοφία πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου εν τω Φόρω και από εκεί κατέληγε στο ναό της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων, όπου γινόταν μεγαλοπρεπής εορτασμός.

25 μαρτιου ευαγγελισμος, ευαγγελισμος θεοτοκου δημοτικο, ευαγγελισμος θεοτοκου ημερομηνια, ευαγγελισμος θεοτοκου κρινος, ευαγγελισμος σημασια, ευαγγελισμός της θεοτόκου 2022, Σημασια του ευαγγελισμου τησ θεοτοκου, ευαγγελισμος της θεοτοκου απολυτικιο, Ευαγγελισμός Ασημένια xcm prince silvero, Ο Ευαγγελισμός Ασημένια xcm prince, Εικόνα Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, επεξεργασία κώδικα Ο Ευαγγελισμός, silvero Εικόνα Ο Ευαγγελισμός Ασημένια, Εικόνα Ο Ευαγγελισμός Ασημένια xcm, prince silvero Εικόνα Ο Ευαγγελισμός, Ασημένια xcm prince silvero Εικόνα, xcm prince silvero Εικόνα Ο, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ο, της Θεοτόκου Ο Ευαγγελισμός, Θεοτόκου Ο Ευαγγελισμός της, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, την η Μαρτίου, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Χαρμόσυνο μήνυμα Ηπροσδοκία όλων, Χαρμόσυνο μήνυμα Ηπροσδοκία όλων των, αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένο, τοχρίσμα την ευλογία και τηνδύναμη, ευαγγελισμος της θεοτοκου Εικόνες